RAPPORTER

På denna sida hittar du publicerade analyser över den svenska detaljhandeln.

 

E-handelns lokala närvaro

Rapporten kartlägger den lokala e-handelsnäringen i Sverige genom att förstå var e-handelsföretagen befinner sig, men också varför den geografiska etableringen ser ut som den gör. Färsk statistik kring e-handelsnäringen kombineras med casestudier av några av de mest framgångsrika e-handelsregionerna i Sverige. Syftet är att fördjupa förståelsen för hur både e-handlare och näringslivsansvariga tänker kring geografisk etablering av e-handelsverksamhet.

PDF-dokumentet innehåller rapporten i sin helhet.

  

 

Snabbfakta 2020

Rapporten Snabbfakta innehåller intressanta fakta och nyckeltal för den svenska detaljhandeln. Bland annat behandlas utveckling, förädlingsvärde, sysselsättning, produktivitet, konkurser, utländska företag samt konsumtion. Även e-handel behandlas, liksom svensk detaljhandel ur ett internationellt perspektiv. Rapporten ger en överskådlig bild av marknaden som är bra att ha med sig då regional statistik studeras i databasen Handeln i Sverige.

PDF-dokumentet innehåller ett urval av fakta samt kommentarer till statistiken. I Exceldokumentet finns all underlagsdata till PDF-dokumentet samt ytterligare statistik om detaljhandeln.

 

 

Handelns struktur och utveckling

Rapporten Handelns struktur och utveckling kartlägger butiksstrukturen i Sverige. Rapporten visar bland annat att omsättningen drivs av kedjorna och att 51 procent av Sveriges butiker är kedjeanslutna.

PDF-dokumentet innehåller rapporten i sin helhet. I Exceldokumentet finns all underlagsdata till PDF-dokumentet samt ytterligare statistik om detaljhandeln.