Unika data

TIDSSERIER FRÅN 2007 TILL 2018

Databasen innehåller uppgifter om sorteringsvariablerna som visas i listan nedan. 
 
Befolkning per kommun, län och riket, 2007-2018
Befolkningsutveckling per kommun, län och riket, 2007-2018

Åldersstruktur per kommun, län och riket, 2018

Nettopendling per kommun och län, 2017

Gästnätter per  kommun, län och riket, 2016
Fritidshus* per 1 000 invånare, kommun, län och riket, 2018

Inkomstindex per kommun och län, 2017

Omsättning i dagligvaruhandeln per kommun, län och riket, 2007-2018
Omsättning i sällanköpsvaruhandeln per kommun, län och riket, 2007-2018
Omsättning i total detaljhandel per kommun, län och riket, 2007-2018

Omsättningsutveckling i dagligvaruhandeln per kommun, län och riket, 2007-2018
Omsättningsutveckling i sällanköpsvaruhandeln per kommun, län och riket, 2007-2018
Omsättningsutveckling i total detaljhandel per kommun, län och riket, 2007-2018

Försäljningsindex i dagligvaruhandeln per kommun och län, 2007-2018
Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln per kommun och län, 2007-2018
Försäljningsindex i total detaljhandel per kommun och län, 2007-2018

Förändring i försäljningsindex i dagligvaruhandeln per kommun och län, 2007-2018
Förändring i försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln per kommun och län, 2007-2018
Förändring i försäljningsindex i total detaljhandel per kommun och län, 2007-2018

Jämförelseindex i dagligvaruhandeln per kommun, 2007-2018
Jämförelseindex i sällanköpsvaruhandeln per kommun, 2007-2018
Jämförelseindex i total detaljhandel per kommun, 2007-2018

Sysselsatta 16+ år inom dagligvaruhandeln per kommun och län, 2007-2017
Sysselsatta 16+ år inom sällanköpsvaruhandeln per kommun och län, 2007-2017
Sysselsatta 16+ år inom total detaljhandel per kommun och län, 2007-2017

Sysselsatta inom detaljhandeln i relation till totala antalet förvärvsarbetande, 2007-2017
Omsättning mkr per sysselsatt i detaljhandeln per kommun och län, 2007-2017

* = OBS! Fr.o.m 2015 har definitionen av fritidshus ändrats något till följd av Skatteverkets förändring av typkoderna