Visa data

DATA I HANDELN I SVERIGE (DEMO).

På den här sidan visas exempel på den data som återfinns i databasen Handeln i Sverige.

Demografisk data - DEMO

Region
År
Befolkning
Bef utveckling
Åldersstruktur
0 - 17 18 - 24 25 - 44 45 - 64 > 65
 
 
Region
År
Inkomst
Pendling
Fritidshus
Gästnätter
 

Handelsdata - DEMO

Region
År
Omsättning
Oms förändring
DV SV Totalt DV SV Totalt
 
 

Försäljningsindex - DEMO

Region
År
Förs index
Förs index föränd
Jmf index
DV SV Totalt DV SV Totalt DV SV Totalt
 
 

Handelsdata (sysselsättning) -DEMO

Region
År
Antal sysselsatta
DV SV Totalt
Andel syssels. i detaljh
Produktivitet, tkr.