Download Flash Download Flash HUI.se

Databasen Handeln i Sverige

Uppgifter om handeln i Sveriges län och kommuner. Fri tillgång!


Se meny längst ned på denna sida eller gå direkt till regiondata HÄR2019-06-07 - Spaning sommar 2019

Läs HUI:s spaning om hur butiksutbudet varierar över Sveriges regioner. Ladda ned

2019-02-04 - Spaning vår 2019
Läs HUI:s spaning om hur du som användare kan jämföra handeln i olika regioner med hjälp av nyckeltalet jämförelseindex och hur det har förbättrats i och med december månads uppdatering. Ladda ned

2018-12-19 - Uppdatering
Ny sysselsättningsrelaterad data publicerad. Vidare till sök

2018-11-22 - Spaning vinter 2018
Läs HUI:s spaning om besökarnas betydelse för den lokala handeln. Ladda ned

2018-10-25 - Forskning
Ny kartläggning av butiksbeståndets struktur i Sverige. Rapporten visar bland annat att omsättningen drivs av kedjorna och att 51 procent av Sveriges butiker är kedjeanslutna. Ladda ned här: Rapport - Datamaterial

2018-10-12 - Rapport
Rapporten Snabbfakta 2018 publicerad. Rapporten är en sammanställning av fakta om den svenska detaljhandeln och ämnar sätta databasens regionala statistik i ett bredare perspektiv. Läs mer

2018-09-28 - Kommentar
"Sällanköpshandeln i butik stillastående under 2017". Ta del av HUI:s kommentar till resultaten från årets kartläggning av butikshandeln i Sverige. Till artikeln

2018-09-04 - Uppdatering
Ny data publicerad för år 2017. Uppdaterad sysselsättningsstatistik publiceras i december. Vidare till sök

Äldre nyheter -->

 


Handeln i Sverige är en kostnadsfri databas med unika uppgifter om detaljhandelns omsättning, försäljningsindex och utveckling inklusive demografisk statistik, som sammanställs av HUI Research och finansieras av Handelsrådet. Läs mer

OBS! Nyare webbläsare såsom Chrome eller Firefox rekommenderas för användning av databasen. Internet Explorer rekommenderas ej.
 

 

Logga in / Inget konto? Registrera dig här