Download Flash Download Flash HUI.se

Databasen Handeln i Sverige

Uppgifter om handeln i Sveriges län och kommuner


För att navigera i databasen se meny längst ned på denna sida och logga in till höger.


2018-09-04

Ny data publicerad för år 2017. Uppdaterad sysselsättningsstatistik publiceras i december. Vidare till sök

2018-07-03
Välkommen att ta del av resultaten från årets uppdatering av Handeln i Sverige direkt efter sommaren! Frukostseminarier anordnas den 4:e september i Stockholm samt 5:e september i Göteborg. Läs mer (hui.se)

2018-06-26
Nytt kartverktyg tillagt där Sveriges kommuner kan jämföras visuellt. Vidare till verktyget

Bild kartverktyg

2018-03-16
Ny forskningsrapport publicerad om handelsetableringars positiva effekter på samhället. Rapporten baseras på statistik från databasen. Läs mer (handelsradet.se)

2017-10-19
Rapporten Snabbfakta publicerad. Läs mer

2017-08-23
Ny data publicerad för år 2016! Vidare till sök

 


Handeln i Sverige är en kostnadsfri databas med unika uppgifter om detaljhandelns omsättning, försäljningsindex och utveckling inklusive demografisk statistik, som sammanställs av HUI Research och finansieras av Handelsrådet. Läs mer

OBS! Nyare webbläsare såsom Chrome eller Firefox rekommenderas för användning av databasen. Internet Explorer rekommenderas ej.
 

Logga in / Inget konto? Registrera dig här